Vznikla Vám škoda

v důsledku opatření přijatých proti šíření koronaviru?

Máte právní i morální nárok na kompenzaci újmy, která Vám vznikla v souvislosti s ochranou nás všech. Pomůžeme Vám dosáhnout odškodnění v rámci spravedlivého rozložení vzniklé škody napříč společností.

Světová pandemie koronaviru způsobujícího onemocnění Covid-19 přinutila českou vládu vyhlásit nouzový stav a přijmout řadu opatření, která mají za cíl chránit naše životy a zdraví. Tato opatření zásadně zasahují do života společnosti.

 

Naše advokátní kancelář nechce hodnotit nebo zpochybňovat přiměřenost či vhodnost přijímaných opatření. Rozhodně ale budeme posuzovat právní nároky podnikatelských subjektů, kterým v jejich důsledku vznikla škoda. 

Stát přijal krizová opatření s cílem chránit nás všechny. Není proto možné, aby teď následky vyvolané těmito opatřeními nesli jen někteří. Není možné, aby byl účet za ochranu nás všech vystaven jen části podnikatelské obce.

Logo Řanda Havel Legal

KDO JSME?

Uznávaná česká advokátní kancelář pravidelně oceňovaná jak v prestižních mezinárodních publikacích, tak prostřednictvím nezávislých hodnocení v oboru práva.

 

Patříme mezi zakládající členy act legal – sdružení evropských advokátních kanceláří s téměř 400 špičkovými právníky, daňovými poradci a obchodními experty.

Martin-Randa
Jan-Havel
Lenka-Droscova
Alois-Satava
Tomas-Rydvan
Ladislav-Peterka
Matyas-Kuzela
Martin-Randa
Jan-Havel
Lenka-Droscova
Alois-Satava
Tomas-Rydvan
Ladislav-Peterka
Matyas-Kuzela
 

JAK BUDEME POSTUPOVAT

 

KOMU JE NAŠE SLUŽBA
PRIMÁRNĚ UR
ČENA?

Pořadatelé sportovních,
kulturních a dalších akcí

Maloobchodní
prodejci

Provozovatelé fitness

a wellness zařízení

Poskytovatelé ubytovacích, hotelových a stravovacích služeb

Provozovatelé vnitřních

a venkovních sportovišť

Poskytovatelé služeb v provozovnách

VAŠE DALŠÍ KROKY

1.

REGISTROVAT SE NA WEBU

Kontaktujeme Vás a zašleme zdarma a nezávazně podklad pro posouzení Vašeho nároku i návrh dalšího postupu.

2.

SHROMÁŽDIT VEŠKERÉ DŮKAZY

Poradíme, které dokumenty jsou důležité. Jde zejména o důkazy škody (včetně ušlého zisku) a nákladů, které jste marně vynaložili v důsledku krizových opatření nebo za účelem minimalizace jejich dopadů. 

3.

NEVÁHAT

Nárok na náhradu škody je nutné vůči státu uplatnit nejpozději do 6 měsíců od vzniku škody. Nouzový stav byl vyhlášen 12. 3. 2020, proto počítejme, že lhůta může běžet už od tohoto dne.

 
Kontaktujte nás, prosím
Ozveme se Vám a zašleme podklady k dalšímu postupu.